Producenci
Posadownie zbiornika do paliwa

Jak ustawić zbiornik do paliwa płynnego

Posiadając zbiornik na olej napędowy, należy spełnić kilka kryteriów prawa budowlanego aby wszystkie wymogi prawne dotyczące posadowienia zbiornika były zgodne z prawem.

Zbiornik do paliwa powinien być postawiony na wypoziomowanej, równej i stabilnej powierzchni wykonanej z niepalnego materiału. Podstawa pod zbiornik do oleju musi mieć co najmniej 5 cm grubości i być szersza o co najmniej 30 cm do zewnętrznego płaszcza zbiornika. Szczegółowe wymagania w tej kwestii powinny być dostarczone przez producenta w dokumentacji technicznej zbiornika do paliwa. Jeżeli istnieje koniczność usadowienia zbiornika na terenach szkód górniczych, należy zapoznać się z przepisami prawa górniczego i geologicznego.

W odległości 5 m od odmierzacza nie mogą znajdować się studzienki kanalizacyjne, wodociągowe i ciepłownicze oraz otwory do pieszczeń, w których podłoga jest poniżej przyległego terenu. Nie dotyczy to sytuacji w których, zbiornik do paliwa wyposażony jest w odwodnienie liniowe i separatory wody.

Minimalne odległości w których można postawić zbiornik do paliwa:

  10 m - od budynków mieszkalnych
  5 m - od innych obiektów budowlanych
  5 m - od granicy działki
  5 m - od granicy działki, drogi, zbiorników wodnych lub ujęć wody
  10 m - od terenów leśnych
  3 m - od drogi publicznej
  3 m - od linii energetycznej o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV
  5 m - od linii energetycznej powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającej 15 kV
  10 m - od linii energetycznej powyżej 15kV, lecz nieprzekraczającej 30 kV

Wymagania Urzędu Dozoru Technicznego dotyczące zbiorników do magazynowania paliwa

Od 1 stycznia 2013r. obowiązują przepisy, które nakazują magazynowanie paliwa w zbiornikach dwupłaszczowych. Tego typu zbiorniki do oleju w odróżnieniu od zbiorników typu Mauser posiadają zewnętrzny płaszcz, którego zadaniem jest zabezpieczenie wewnętrznego płaszcza przed uszkodzeniem mechanicznym lub przejęciu paliwa w sytuacji gdyby zbiornik ten uległ rozszczelnieniu.

Uproszczony dozór techniczny w zbiornikach do paliwa o pojemności do 2500l

Zbiornik których pojemność jest mniejsza lub równa 2,5 tys. litrów objęte są formą uproszczonego dozoru technicznego. Oznacza to, że zbiornik należy zarejestrować w Urzędzie Dozoru Technicznego, jednak do tego typu urządzeń nie wydaje się decyzji zezwalającej na ich eksploatację, nie jest wymagana również decyzja środowiskowa.

Dozór techniczny w zbiornikach większych niż 2500l

Zbiorniki, których pojemność wynosi ponad 2,5 tys. litrów objęte są „ograniczoną” formą dozoru technicznego. W czasie rejestracji zbiornika w Urzędzie Dozoru Technicznego należy wypełnić wniosek, dołączyć dwa komplety dokumentacji technicznej oraz badanie techniczne zbiornika. Ponadto wiążę się to z coroczną opłatą w wysokości 118,50 zł. Dodatkowo zbiorniki o pojemności powyżej 2500l podlegają rewizjom i kontrolom.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl