Producenci
Instrukcja licznika K33 - PIUSI

Analogowy licznik do paliwa PIUSI K33

Mechaniczny przepływomierz K33 przeznaczony jest do dokładnego pomiaru przepływajacego oleju napedowego i innych płynów o podobnych właściwościach smarnych. Licznik K33 PIUSI wyposażony jest w niekasowalny pięciocyfrowy licznik całokowitego tankowania oraz zerowany trzycyfrowy licznik aktualnego takowania.

Montaż licznika K33

Przepływomierz K33 można zamontować w pozycji pionowej lub poziomej w zależności od posidanej instalacji. Kierunek przepływu oleju napędowgo oznaczony jest na tylnej części licznika. Licznik dostarczany jest w konfiguracji poziomej, w celu zmiany ustawinia licznika wstosunku do kurpusu o 900 należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Zespół miernika

Zespół miernika należy zdemontować w poniższy sposób:

  a) Wyjąć pokrętło przestawiania przez mocne wyciągnięcie osiowe.
  b) Poluzować 4 śruby ustalające (patrz rysunek 1, poz. “7”).
  c) Poluzować 2 śruby (poz. “5”).

Montaż należy wykonać w odwrotnej kolejności.

Pokrętło przestawiania

W celu dokonania zmiany położenia pokrętła, należy:

  a) Wykonać tylko czynności z pkt. a) i b), jak wyżej.
  b) Wyjąć korek (patrz Rysunek 1, poz. “4”) przez przyciśnięcie go od wewnątrz w kierunku na zewnątrz pokrywy.
  c) Mocować ponownie korek w przeciwległym otworze przez włożenie go do wnętrza pokrywy i przyciśnięcie na zewnątrz.
  d) Zamocować ponownie pokrywę miernika i pokrętło przestawiania.

Komora pomiarowa W celu uzyskania dostępu do wnętrza komory pomiarowej, należy postępować w poniższy sposób: a) Zdemontować zespół miernika. b) Poluzować 8 śrub (patrz rysunek 1 poz. “7”). c) Zdjąć pokrywę korpusu (poz. “8”) razem z zespołem przekładni zębatej. W czasie wykonywania tej operacji należy uważać, aby nie uszkodzić uszczelki (poz. “10”). d) Zdemontować całą komorę pomiarową (poz. “10”) przez jej uniesienie z korpusu miernika i przez jednoczesne pociągnięcie w tył w kierunku wlotu, w celu wyjęcia pierścienia typu “O”. (poz. “16”) z gniazda wylotowego. W celu sprawdzenia wnętrza komory pomiarowej (poz. “15”), należy wyjąc pierścień “O” (poz. “16”) i rozdzielić dwie pół komory zawierające tarczę nutacyjną. Montaż komory pomiarowej należy wykonać w odwrotnej kolejności zwracając szczególną uwagę na: • Sprawdzenie, czy tarcza obraca się swobodnie w zmontowanej komorze. • Właściwe założenie uszczelek, po ich sprawdzeniu i nasmarowaniu. • Sprawdzenie w czasie mocowania pokrywy do korpusu czy iglica tarczy nutacyjnej nie uderza w kółko zębate (poz. “19”), które musi pozostać swobodne dla wyciągania przez iglicę tarczy. • Właściwe dokręcenie śrub (poz. “7”). Zespół kół zębatych W celu uzyskania dostępu do elementów przekładni zębatej, należy: a) Zdemontować pokrywę - Patrz Rysunek 1 poz. “8”. b) Poluzować śruby poz. 18. c) Zdemontować płytkę poz. 20. Teraz uzyskuje się dostęp do wszystkich kół zębatych, w celu ich sprawdzenia. W celu dokonania wymiany uszczelki “poz. 22”, należy zdjąć mniejsze kółko zębate z wałka przez pociągnięcie osiowe, następnie należy zdjąć kółko “poz. 21” wraz z wałkiem. Przy wymianie uszczelki “poz. 22” zawsze należy wymienić tulejkę. Montaż należy wykonać w kolejności odwrotnej do powyższej, zwracając szczególną uwagę na: • naolejnie pierścienia typu “O” przed jego włożeniem, • sprawdzenie - przed zamocowaniem pokrywy - czy obraca się swobodnie zespół przekładni zębatych.

czytaj całość »
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl